CONDITIONNEUR VÉGÉTAL

CONDITIONNEUR VÉGÉTAL

Có nguồn gốc thực vật và có tính phân hủy sinh học, loại dầu ủ sinh thái này được sử dụng như dầu xả làm mềm sau khi gội và như là một sản phẩm chăm sóc tóc. Nó giúpgỡ rối, ngăn ngừa chẻ ngọn, đêm lại độ bồng và tăng cường sức khỏe cho tóc.