CONDITIONER EMULSIFIER

CONDITIONER EMULSIFIER

Loại dầu ủ này được sử dụng kết hợp với axit lactic để tạo thành dầu gội và dầu xả làm mềm mượt rất hiệu quả. Nó cũng có thể được sử dụng kết hợp với các BTMS.