ACIDE LACTIQUE LIQUIDE (Axit Lactic lỏng)

ACIDE LACTIQUE LIQUIDE (Axit Lactic lỏng)

Có nguồn gốc tự nhiên, axit lactic được sử dụng để axit hóa các hỗn hợp, nhất là các loại dầu gội và sản phẩm chăm sóc tóc, đặc biệt là khi kết hợp với Conditioner Emulsifier. Nó đem lại độ sáng cho tóc.