CÉRAMIDES THỰC VẬT (CÉRAMIDES  VÉGÉTALES)

CÉRAMIDES THỰC VẬT (CÉRAMIDES VÉGÉTALES)

Là chất bổ sung và bảo vệ tích cực cho da và tóc, Ceramides rất hiệu quả trong việc làm mịn, bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho sợi tóc. Đặc biệt, nó còn giúp giữ được độ sáng của tóc nhuộm.