Đế đốt tinh dầu hoa nổi mặt

Bát Tràng - Việt Nam 
Bát Tràng - Việt Nam Đế đốt tinh dầu hoa nổi mặt
Đèn xông đốt nến thích hợp để trong phòng tắm, nhà vệ sinh, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa một số bệnh về hô hấp, diệt trừ vi rút, vi khuẩn, xua đuổi muỗi và côn trùng, tạo hương thơm để không khí trong sạch, thoáng đãng.

Chất liệu: gốm bát tràng
Sỉ: liên hệ 0836261606 
Xem thêm
45,000 vnđ

Đế Xông Tinh Dầu Gốm Hình Ấm Trà

Bát Tràng - Việt Nam 
Bát Tràng - Việt Nam Đế Xông Tinh Dầu Gốm Hình Ấm Trà
Đèn xông đốt nến thích hợp để trong phòng tắm, nhà vệ sinh, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa một số bệnh về hô hấp, diệt trừ vi rút, vi khuẩn, xua đuổi muỗi và côn trùng, tạo hương thơm để không khí trong sạch, thoáng đãng.

Chất liệu: gốm bát tràng
Sỉ: liên hệ 0836261606 
Xem thêm
53,000 vnđ

Đế xông tinh dầu Gốm lục giác

Bát Tràng - Việt Nam 
Bát Tràng - Việt Nam Đế xông tinh dầu Gốm lục giác
Đèn xông đốt nến thích hợp để trong phòng tắm, nhà vệ sinh, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa một số bệnh về hô hấp, diệt trừ vi rút, vi khuẩn, xua đuổi muỗi và côn trùng, tạo hương thơm để không khí trong sạch, thoáng đãng.

Chất liệu: gốm bát tràng
Sỉ: liên hệ 0836261606 
Xem thêm
49,000 vnđ

Đế Xông Tinh Dầu Gốm Hình Vuông

Bát Tràng - Việt Nam 
Bát Tràng - Việt Nam Đế Xông Tinh Dầu Gốm Hình Vuông
Đèn xông đốt nến thích hợp để trong phòng tắm, nhà vệ sinh, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa một số bệnh về hô hấp, diệt trừ vi rút, vi khuẩn, xua đuổi muỗi và côn trùng, tạo hương thơm để không khí trong sạch, thoáng đãng.

Chất liệu: gốm bát tràng
Sỉ: liên hệ 0836261606  
Xem thêm
Giá từ: 44,000 vnđ

Đèn Xông Tinh Dầu Gốm Hình Trứng

Bát Tràng - Việt Nam 
Bát Tràng - Việt Nam Đèn Xông Tinh Dầu Gốm Hình Trứng
Đèn xông đốt nến thích hợp để trong phòng tắm, nhà vệ sinh, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa một số bệnh về hô hấp, diệt trừ vi rút, vi khuẩn, xua đuổi muỗi và côn trùng, tạo hương thơm để không khí trong sạch, thoáng đãng.

Chất liệu: gốm bát tràng
Sỉ: liên hệ 0836261606  
Xem thêm
53,000 vnđ

Đế Xông Tinh Dầu Gốm Hình Tim Tròn

Bát Tràng - Việt Nam 
Bát Tràng - Việt Nam Đế Xông Tinh Dầu Gốm Hình Tim Tròn
Đèn xông đốt nến thích hợp để trong phòng tắm, nhà vệ sinh, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa một số bệnh về hô hấp, diệt trừ vi rút, vi khuẩn, xua đuổi muỗi và côn trùng, tạo hương thơm để không khí trong sạch, thoáng đãng.

Chất liệu: gốm bát tràng
Sỉ: liên hệ 0836261606  
Xem thêm
45,000 vnđ

Đế xông tinh dầu trụ liền lớn

Bát Tràng - Việt Nam 
Bát Tràng - Việt Nam Đế xông tinh dầu trụ liền lớn
Đèn xông đốt nến thích hợp để trong phòng tắm, nhà vệ sinh, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa một số bệnh về hô hấp, diệt trừ vi rút, vi khuẩn, xua đuổi muỗi và côn trùng, tạo hương thơm để không khí trong sạch, thoáng đãng.

Chất liệu: gốm bát tràng
Sỉ: liên hệ 0836261606  
Xem thêm
49,000 vnđ

Đế xông tinh dầu Gốm, hoa nổi

Bát Tràng - Việt Nam 
Bát Tràng - Việt Nam Đế xông tinh dầu Gốm, hoa nổi
Đèn xông đốt nến thích hợp để trong phòng tắm, nhà vệ sinh, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa một số bệnh về hô hấp, diệt trừ vi rút, vi khuẩn, xua đuổi muỗi và côn trùng, tạo hương thơm để không khí trong sạch, thoáng đãng.

Chất liệu: gốm bát tràng
Sỉ: liên hệ 0836261606  
Xem thêm
49,000 vnđ

Đế xông thảo dược nhỏ

Bát Tràng - Việt Nam 
Bát Tràng - Việt Nam Đế xông thảo dược nhỏ
Đất nung chịu nhiệt chất lượng cao

Chất lượng hoàn thiện cao, vật liệu bền bỉ

Ảnh chụp sản phẩm là ảnh thật chụp trực tiếp tại cửa hàng 
Xem thêm
68,000 vnđ

Đế Xông Tinh Dầu Gốm Hình Tách Cà Phê

Bát Tràng - Việt Nam 
Bát Tràng - Việt Nam Đế Xông Tinh Dầu Gốm Hình Tách Cà Phê
Đèn xông đốt nến thích hợp để trong phòng tắm, nhà vệ sinh, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa một số bệnh về hô hấp, diệt trừ vi rút, vi khuẩn, xua đuổi muỗi và côn trùng, tạo hương thơm để không khí trong sạch, thoáng đãng.

Chất liệu: gốm bát tràng
Sỉ: liên hệ 0836261606  
Xem thêm

Đế đốt tinh dầu bằng gốm 1559

Bát Tràng - Việt Nam 
Bát Tràng - Việt Nam Đế đốt tinh dầu bằng gốm 1559
Đèn xông đốt nến thích hợp để trong phòng tắm, nhà vệ sinh, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa một số bệnh về hô hấp, diệt trừ vi rút, vi khuẩn, xua đuổi muỗi và côn trùng, tạo hương thơm để không khí trong sạch, thoáng đãng.

Chất liệu: gốm bát tràng
Sỉ: liên hệ 0836261606  
Xem thêm
44,000 vnđ

Đế xông thảo dược lớn - 18cm

 
 Đế xông thảo dược lớn - 18cm
✔️ Nồi bếp đốt.gốm sứ với chất men dày, đun được với nhiệt độ cao - Giá rẻ nhưng chất lượng không hề rẻ!
✔️ Sản phẩm thiết thực, và thật sự cần thiết cho mỗi gia đình hiện nay! 
Xem thêm
150,000 vnđ

Đế Xông Tinh Dầu mặt cười

Bát Tràng - Việt Nam 
Bát Tràng - Việt Nam Đế Xông Tinh Dầu mặt cười
Đèn xông đốt nến thích hợp để trong phòng tắm, nhà vệ sinh, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa một số bệnh về hô hấp, diệt trừ vi rút, vi khuẩn, xua đuổi muỗi và côn trùng, tạo hương thơm để không khí trong sạch, thoáng đãng.

Chất liệu: gốm bát tràng
Sỉ: liên hệ 0836261606  
Xem thêm
45,000 vnđ

Đế Xông Tinh Dầu trụ rời lớn

Bát Tràng - Việt Nam 
Bát Tràng - Việt Nam Đế Xông Tinh Dầu trụ rời lớn
Đèn xông đốt nến thích hợp để trong phòng tắm, nhà vệ sinh, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa một số bệnh về hô hấp, diệt trừ vi rút, vi khuẩn, xua đuổi muỗi và côn trùng, tạo hương thơm để không khí trong sạch, thoáng đãng.

Chất liệu: gốm bát tràng
Sỉ: liên hệ 0836261606  
Xem thêm
44,000 vnđ

Đế xông tinh dầu hình tim

Bát Tràng - Việt Nam  
Bát Tràng - Việt Nam  Đế xông tinh dầu hình tim
Đèn xông đốt nến thích hợp để trong phòng tắm, nhà vệ sinh, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa một số bệnh về hô hấp, diệt trừ vi rút, vi khuẩn, xua đuổi muỗi và côn trùng, tạo hương thơm để không khí trong sạch, thoáng đãng.

Chất liệu: gốm bát tràng
Sỉ: liên hệ 0836261606
 
Xem thêm
35,000 vnđ

Đế Xông Tinh Dầu Gốm Hình Tim Lá

Bát Tràng - Việt Nam  
Bát Tràng - Việt Nam  Đế Xông Tinh Dầu Gốm Hình Tim Lá
Đèn xông đốt nến thích hợp để trong phòng tắm, nhà vệ sinh, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa một số bệnh về hô hấp, diệt trừ vi rút, vi khuẩn, xua đuổi muỗi và côn trùng, tạo hương thơm để không khí trong sạch, thoáng đãng.

Chất liệu: gốm bát tràng
Sỉ: liên hệ 0836261606  
Xem thêm

Đế Xông Tinh Dầu Gốm Hình Trụ

Bát Tràng - Việt Nam 
Bát Tràng - Việt Nam Đế Xông Tinh Dầu Gốm Hình Trụ
Đèn xông đốt nến thích hợp để trong phòng tắm, nhà vệ sinh, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa một số bệnh về hô hấp, diệt trừ vi rút, vi khuẩn, xua đuổi muỗi và côn trùng, tạo hương thơm để không khí trong sạch, thoáng đãng.

Chất liệu: gốm bát tràng
Sỉ: liên hệ 0836261606  
Xem thêm
45,000 vnđ